Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

10:00 Συμμετέχω γιατί… Ο δρόμος έχει τη δική μας ιστορία | παιχνίδι στην πόλη για παιδιά | επιμέλεια: Προσεχώς.(αίθουσα Πνευματικού Κέντρου)

18:30 Bikes vs. Cars | προβολή | επιμέλεια: Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.(αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου)

20:00 Προς μια Βιώσιμη Πόλη | τραπέζι | επιμέλεια: Μυρτώ Φοίφα.

Στο τραπέζι αυτό θα ερευνήσουμε και θα προσεγγίσουμε άξονες  της ιδέας της “Βιώσιμης πόλης» και ίσως να καταφέρουμε και να προσδιορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά της ευρύτερης συλλογιστικής της αειφόρου ανάπτυξης , ετσι όπως αυτή μπορεί να πρσδιορίσει και να συνθέσει κομάτια μιας βιώσιμης καθημερινότητας μέσα στον αστικό ιστό.

Η δυνατότητα παραγωγής τροφής στην πόλη, η δυνατότητα ανάκτησης της ενέργειας μέσα στην πόλη από τους ίδιους τους κατοίκους και για δικό τους  ώφελος, η μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος  της πόλης, η συμμετοχή των πολιτών στον διαρκή μετασχηματισμό της πόλης, η δημιουργία αστικού σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης, η συνειδητοποίηση από τους ίδιους τους κατοίκους του τι είναι τόπος, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα καθώς και η ποιότητα συνεργασίας και των συνηθειών που δημιουργούνται σε μια πόλη, τα χαρακτηριστικά χρήσης του δημοσίου χώρου και εν τέλει η δυνατότητα εναρμόνισης του ΟΙΚΟΥ ΜΑΣ δηλ. του φυσικού μας περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες ανάγκες και παρεμβασεις είναι θέματα που θα δοκιμάσουμε να προσεγγίσουμε σε αυτό το τραπέζι, με στόχο να σκιαγραφήσουμε το μοντέλο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Συμμετέχουν:

- Μαργαρίτα Καραβασίλη (Αρχιτέκτων d.p.l.g. Ανωτάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών Παρισίων (ENSBA, PARIS), Msc, Δημιουργός του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη»).

- Θἀνος Βλαστός (καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού ΕΜΠ, Ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας).

- Γιάννης Σπιλάνης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

- Αναστάσιος Κότσιρας (Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας)

(αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου)